Hva er ArtsApp?

Du er ute i naturen og finner noe du ikke vet hva er, kanskje en plante, et dyr eller en sopp. Hvilken art er det du har?  Til dette trenger du en identifikasjonsnøkkel. Artsidentifisering ved hjelp av tradisjonelle identifikasjonsnøkkel kan være en tidkrevende og noen ganger frustrerende oppgave. Til dette formålet har vi laget ArtsApp.

ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel som har som mål å gjøre det enklere å identifisere arter. Vi ønsker at ArtsApp skal være et hjelpemiddel som kan gjøre identifisering av arter til en enklere og mer interaktiv oppgave. ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at den ikke er en dikotom nøkkel. ArtsApp lar deg hele tiden velge de kjennetegn du ønsker å svare på,og samtidig gir den deg viktig informasjon om artens spesielle kjennetegn.