Enklere artsidentifisering

ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel som har som mål å gjøre det enklere å identifisere arter.

Vi ønsker at ArtsApp skal være et hjelpemiddel som kan gjøre identifisering av arter til en enklere og mer interaktiv oppgave. ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at den hele tiden velge de kjennetegn du ønsker å svare på og samtidig gir den deg viktig informasjon om artens spesielle kjennetegn.

Funksjoner

Identifisere arter

Identifiser hvilken art du har ved å velge den egenskapen som passer deg. Du kan bruke egenskaper i den rekkefølgen som du vil, og uten fast rekkefølge slik som i dikotome nøkler.

Utbredelsesmodeller

I Norge vil du ha muligheten til å se utbredelsesmodeller for arter på et regionalt og et nasjonalt nivå. Du har også muligheten til å se antall av observasjoner i nærheten av hvor du er.

Lagre observasjoner

Når du har kommet fram til riktig art kan du lagre din observasjon. Hvilken art fant du? Hvor fant du den? Spørsmål som da blir enklere å svare på i ettertid.