Finansiering

  • ArtsApp er finansiert av:
  • Forskningsrådet
  • Norgesuniversitet
  • Arboretets venneforening
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  • bioCEED.