Bidragsytere

Finansiering

ArtsApp er finansiert ned midler fra:

Universitetet i Bergen
Forskningsrådet
Norgesuniversitet
Arboretets venneforening
Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
Olaf Grolle Olsens Legat til Universitetet i Bergen, med tilførsel av arv etter Miranda Bødtker
bioCEED.

Medvirkede

Prosjektleder: John-Arvid Grytnes
App: Kjetil Farsund Fossheim
Logo: Darko Mrdalj
Illustrasjoner og foto: Linn Cecilie Krüger, Arild Breistøl, Beate Helle
Utbredelsesmodeller: Joseph Chipperfield
Back end-utviklere: Brage Førland