Finansiering

ArtsApp er finansiert av:
  • Forskningsrådet
  • Norgesuniversitet
  • Arboretets venneforening
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  • Olaf Grolle Olsens Legat til Universitetet i Bergen, med tilførsel av arv etter Miranda Bødtker
  • bioCEED.