Funksjoner

IDENTIFISERE ARTER

Identifiser hvilken art du har ved å velge den egenskapen som passer deg. Du kan bruke egenskaper i den rekkefølgen som du vil, og uten fast rekkefølge slik som i dikotome nøkler.

UTBREDELSESMODELLER

I Norge vil du ha muligheten til å se utbredelsesmodeller for arter på et regionalt og et nasjonalt nivå. Du har også muligheten til å se antall av observasjoner i nærheten av hvor du er.

LAGRE OBSERVASJONER

Når du har kommet fram til riktig art kan du lagre din observasjon. Hvilken art fant du? Hvor fant du den? Spørsmål som da blir enklere å svare på i ettertid.